B. Baranauskienė - Profesinis patyrimas

Darbovietės
• Saugaus vaiko centras (nuo 1999 iki dabar) – psichologė-konsultantė
• Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba (1993 - 2008) – psichologė-ekspertė
• Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninė (1990-2000) – medicinos psichologė
• Kauno psichiatrijos ligoninė (1980-1990) – medicinos psichologė
 
 
Seminarų ir mokymų vedimas
•  2000-2011 m. vedė mokymus tėvams, ikimokyklinių įstaigų, mokyklų ir globos įstaigų pedagogams pagal šias Saugaus vaiko centro programas:
- „Geras vaiko ir tėvų ryšys – vaiko atsparumo narkotikams pagrindas“
- “Psichinės sveikatos profilaktinė pagalba Kauno miesto vaikų globos namams”
- “Vaikų saugumas bendruomenėje: psichologinio- socialinio atsparumo ugdymas, mokant juos saugumo įgūdžių”
- “Vaikų prievartos prevencija”
- “Reabilitacinė pagalba linkusiems nusikalsti paaugliams Kauno apskrityje”,
- „Specializuota pagalba prievartą patyrusiems vaikams”
- “Hiperaktyvumo ir dėmesio trūkumo bei jį lydinčių psichikos sutrikimų diagnostikos, gydymo ir prevencijos programa Kauno miesto mokyklose ir vaikų globos namuose”
- “Kauno miesto vaikų globos namų jaunimo psichologinio- socialinio atsparumo ugdymas, ruošiant juos savarankiškam gyvenimui”
- “Kauno miesto rizikos grupės vaikų sveikatos įgūdžių ir psichikos sveikatos gerinimas“
- „Vienišų motinų ir tėvų, auginančių vaikus su elgesio ir emocinėmis problemomis, profesinės savirealizacijos ir integracijos į darbo rinką programa „Vieni, bet ne atskirti“
• 2002-2011 m. vedė mokymus specialistams pagal šias Paramos vaikams centro programas:
- „Pirmoji psichologinė pagalba mokykloje“
- „Specialistų, dirbančių su seksualinę prievartą patyrusiais vaikais, mokymas, tarpžinybinio bendradarbiavimo skatinimas ir praktinių įgūdžių tobulinimas“
-- "Išsipildymo akcijos" mokymai vaikų globos namų darbuotojams „Saugūs namai-saugūs vaikai“