B. Baranauskienė - Kvalifikacijos tobulinimas

  • Psichoanalitinės psichoterapijos supervizorių programa. 2008 – 2010m (120 val.; KPPSD ir Oslo Psichoterapijos institutas.)
  • SAFERSecure Attachment Family Education -Mentor training 2009 m. (32 val.; Paramos vaikams centras ir Ludwig Maximilians Universitat Munchen)
  • Psichoanalitinės psichoterapijos studijos bendroje Oslo psichoterapijos instituto ir KMU programoje (1998 – 2007).
  • Įvadinis vaikų ir paauglių psichoterapijos kursas 2005-2006 m. (45 val.; Kauno medicinos universitetas)
  • Vaikų intelekto tyrimo WISC-III metodika kursas 2005 m. (64 val.; Vilniaus universitetas)
  • Asmenybės sutrikimų gydymas psichoanalitinės psichoterapijos požiūriu 2004-2005 m. (150 val.; Kauno medicinos universitetas)
  • Training in child abuse and neglect identification, treatment and service development, 1997-2002 (Children‘s Mental Health Alliance, New York ir Open Society Institute, New York)
  • Psichoanalitinė palaikomoji psichoterapija 2002 m. (80 val.; Kauno medicinos universitetas)