Archyvas

Nr.

Projektas

Rėmėjas

Teritorija

1.

„Geras vaiko ir tėvų ryšys – vaiko atsparumo narkotikams pagrindas“ (2000 m.)

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Kauno apskritis

2.

“Tarpdisciplininės paslaugos prievartą patyrusiems vaikams” (2001 – 2010 m.)

Kauno miesto Savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamentas Socialinių reikalų skyrius

Kauno miestas

3.

“Psichinės sveikatos profilaktinė pagalba Kauno miesto vaikų globos namams”(2001 m.)

Kauno miesto Savivaldybės Sveikatos fondas

Kauno miestas

4.

“ Vaikų saugumas bendruomenėje: psichologinio- socialinio atsparumo ugdymas, mokant juos saugumo įgūdžių”(2001 m.)

Baltijos Amerikos partnerystės programa ir Niujorko Atviros visuomenės institutas

Kauno apskritis

5.

“ Vaikų prievartos prevencija” (2001 m.)

Atviros Lietuvos fondas bei Niujorko Atviros visuomenės institutas

Kauno apskritis

6.

“Reabilitacinė pagalba linkusiems nusikalsti paaugliams Kauno apskrityje”(2001 m.)

Vietinių iniciatyvų Grantų programa. JAV Valstybės departamento Švietimo ir kultūros biuras

Kauno apskritis

7.

“Specializuota pagalba prievartą patyrusiems vaikams” (2002-2010 m.)

Nuo 2008 m. vykdytas kartu su Šeimos santykių institutu

Šiaurės šalių ministrų taryba, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Kauno apskritis

8.

“Hiperaktyvumo ir dėmesio trūkumo bei jį lydinčių psichikos sutrikimų diagnostikos, gydymo ir prevencijos programa Kauno miesto mokyklose ir vaikų globos namuose” (2002-2003 m.)

Kauno miesto Savivaldybės Sveikatos skyrius

Kauno miestas

9.

“ Hiperaktyvumo - dėmesio trūkumo sutrikimo paplitimo, pasekmių ir prevencijos mokykloje tyrimas“ (2002 m.)

LR Sveikatos ministerija Sveikatos teisės ir ekonomikos centras

Kauno apskritis

10.

“Kauno miesto vaikų globos namų jaunimo psichologinio- socialinio atsparumo ugdymas, ruošiant juos savarankiškam gyvenimui” (2003 m.)

Kauno miesto Savivaldybės Kauno jaunimo reikalų taryba      

Kauno miestas

11.

“Aktyvumo ir dėmesio sutrikimo gydymo, pagrįsto intervencija mokykloje, efektyvumo tyrimas” (2004 m.)

Lietuvos SAM sveikatos teisės ir ekonomikos centras

Kauno miestas

12.

Saugaus vaiko centras kartu su Paramos vaikams centru vykdė programas: „Prievarta tarp nepilnamečių. Vaikų seksualinė prievarta ir visuomenės informavimo priemonės“, „Specialistų, dirbančių su seksualinę prievartą patyrusiais vaikais, mokymas, tarpžinybinio bendradarbiavimo skatinimas ir praktinių įgūdžių tobulinimas“ (2004 m.)

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Lietuvos Respublika

13.

“Kauno miesto rizikos grupės vaikų sveikatos įgūdžių ir psichikos sveikatos gerinimas” (2004-2007 m.)

Kauno miesto Savivaldybės Sveikatos fondas

Kauno miestas

14.

„ Ankstyvoji delinkventinio elgesio prevencija, ugdant socialinius įgūdžius“ (2007-2008 m.)

LR Švietimo ir mokslo ministerija

Kauno miestas

15.

„Tėvystės įgūdžių mokymas. Smurto prevencija“ (2009 m.)

Kauno miesto Savivaldybės administracijos Soc. reikalų skyrius

Kauno miestas

16.

Vienišų motinų ir tėvų, auginančių vaikus su elgesio ir emocinėmis problemomis, profesinės savirealizacijos ir visavertės integracijos į darbo rinką programa "Vieni, bet ne atskirti" (2009-2012 m.)

Europos Sąjungos struktūriniai fondai

Kauno, Vilniaus, Jurbarko, Marijampolės Jonavos, Lazdijų, Alytaus rajonai