Psichologo konsultacijos suaugusiems

Suaugusiųjų psichologinės konsultacijos skirtos žmonėms, patiriantiems kasdieninio gyvenimo sunkumus. Psichologas individualių konsultacijų metu padeda išsiaiškinti esmines problemas ir jų sprendimo būdus. Tai įgalina žmogų atgauti emocinę pusiausvyrą bei pasitikėjimą savimi, padeda išspręsti tarpusavio santykių nesklandumus bei keisti savo elgesį. Paprastai konsultacijos trunka nuo vieno iki keliolikos kartų.

 

Porų konsultavime psichologas dažniausiai atlieka mediatoriaus funkcijas: padeda sutuoktiniams išgirsti ir suprasti vienas kitą, kai dėl tarpusavio konfliktų, sunkių išgyvenimų ar kitų priežasčių pora nebesugeba vienas kito girdėti, klaidingai interpretuodami vienas kito elgesį ar emocijas.