Įkainiai

SAUGAUS VAIKO CENTRO PASLAUGŲ ĮKAINIAI nuo 2017.09.01

Individuali konsultacija vaikui, suaugusiajam (psichologo, psichoterapeuto) - 30 eurų. Trukmė - 45 min.

 

 

Individuali supervizija, trukmė – 45 min.

Viena supervizija – 30 eurų.

 

Vaikų intelekto tyrimas

Įvadinė konsultacija, ištyrimas WISC-IIILT testu, duomenų analizė bei raštiška išvada –

viso 110 eurų.