J. Daškevičienė - Profesinis patyrimas

Darbovietės

•    Saugaus vaiko centras (nuo 1999 iki dabar) – psichologė- konsultantė
•    Dainavos Jaunimo centras (2000–2010) – medicinos psichologė
•    Kauno Dainavos poliklinika (1996-2005) – medicinos psichologė
•    Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba (1999) – psichologė-ekspertė
•    Kauno psichiatrijos ligoninė (1990-1997) – vaikų psichologė
 
 
Seminarų ir mokymų vedimas

•    1996-2000 m. vedė seminarus pedagogams pagal Atviros Lietuvos fondo programą  „Konfliktai ir bendravimas“.
•    2000-2011 m. vedė mokymus tėvams, ikimokyklinių įstaigų, mokyklų ir globos įstaigų  pedagogams pagal šias Saugaus vaiko centro programas:
    - „Geras vaiko ir tėvų ryšys – vaiko atsparumo narkotikams pagrindas“
    - “Psichinės sveikatos profilaktinė pagalba Kauno miesto vaikų globos namams”
    - “Vaikų saugumas bendruomenėje: psichologinio- socialinio atsparumo ugdymas,  mokant juos saugumo įgūdžių”
    - “Vaikų prievartos prevencija”
    - “Reabilitacinė pagalba linkusiems nusikalsti paaugliams Kauno apskrityje”,
    - „Specializuota pagalba prievartą patyrusiems vaikams”
    - “Hiperaktyvumo ir dėmesio trūkumo bei jį lydinčių psichikos sutrikimų diagnostikos, gydymo ir prevencijos programa Kauno miesto mokyklose ir vaikų globos namuose”
    - “Kauno miesto vaikų globos namų jaunimo psichologinio- socialinio atsparumo ugdymas, ruošiant juos savarankiškam gyvenimui”
    - “Kauno miesto rizikos grupės vaikų sveikatos įgūdžių ir psichikos sveikatos gerinimas“
    - „Vienišų motinų ir tėvų, auginančių vaikus su elgesio ir emocinėmis problemomis, profesinės savirealizacijos ir integracijos į darbo rinką programa „Vieni, bet ne atskirti“
•      2002-2011 m. vedė mokymus specialistams pagal šias Paramos vaikams centro programas:
    - „Pirmoji psichologinė pagalba mokykloje“
    - „Specialistų, dirbančių su seksualinę prievartą patyrusiais vaikais, mokymas, tarpžinybinio bendradarbiavimo skatinimas ir praktinių įgūdžių tobulinimas“
    - „Iškritimo“ iš bendrojo švietimo sistemos prevencija Šiaulių miesto švietimo įstaigose“
    - Supervizijos psichologinių pedagoginių tarnybų ir mokyklų psichologams "
   - "Išsipildymo akcijos" mokymai vaikų globos namų darbuotojams „Saugūs namai-saugūs vaikai“