Veikla

 
Saugaus vaiko centras – tai viešoji įstaiga, įsikūrusi Kaune.

Teikiame  kvalifikuotą psichologinę pagalbą vaikams, paaugliams, suaugusiems ir šeimoms.

Kuriame ir leidžiame metodines priemones specialistų darbui – mokomuosius-terapinius žaidimus, užduočių knygeles, metodines rekomendacijas.

Vykdome mokymus tėvams ir įvairių sričių specialistams .

Teikiame konsultacijas ir supervizijas psichologams, psichoterapeutams, socialiniams darbuotojams.

Dalyvaujame projektinėje veikloje (rengiame ir įgyvendiname projektus, skirtus smurto prieš vaikus prevencijai, socialinės atskirties mažinimui, psichikos sveikatos stiprinimui).