Istorija

    
 1997 metais  grupė specialistų iš Kauno ( B.Baranauskienė, J.Daškevičienė, D.Leskauskas ir kiti) pradėjo dalyvauti Niujorko Atviros visuomenės instituto bei Niujorko Vaikų psichinės sveikatos aljanso rengiamame tęstiniame mokyme, skirtame vaikų prievartos intervencijos ir prevencijos temoms.

   Ten ir gimė idėja įsteigti Kaune centrą, kur patyrę prievartą vaikai galėtų gauti kvalifikuotą pagalbą. 1998-1999 m. ieškojome steigėjų, rėmėjų ir patalpų, kūrėme centro viziją, apsibrėžėme veiklos sritis.

   1999 m. gruodžio 28d. Saugaus vaiko centras buvo įregistruotas Kauno m. savivaldybėje, kaip viešoji įstaiga.

    Saugaus vaiko centro steigėjais tapo Atviros Lietuvos fondas (suteikęs finansinę paramą pirmiesiems veiklos metams)ir Kauno apskrities viršininko administracija (leidusi naudotis patalpomis, kuriose Centras veikė iki 2008 m.). Šiuo metu Centras turi vieną dalininką – Atviros Lietuvos fondą, o išsilaiko savarankiškai (teikdamas mokamas paslaugas bei dalyvaudamas projektinėje veikloje).